De Belgische rechtsstaat

De Belgische rechtsstaat berust op het principe van scheiding der machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Andere rechtscolleges, Federaal Parlement en regering, parlementen en regeringen van de gewesten en gemeenschapen, wetgeving, organigram enz.