Zittende magistraten
De vrederechter is een rechter die dicht bij de burger staat.Hij behandelt alleen burgerlijke zaken, geen strafzaken.

Die nabijheid blijkt alleen al uit het feit dat er zeer veel vredegerechten zijn verspreid over gans het land en uit het feit dat de vrederechter in zeer veel gevallen ter plaatse komt.

Een kanton bestaat uit één of meerdere gemeenten, behalve in de grote steden. Daar bestrijken de verschillende kantons elk een deel van de stad.

De vrederechter houdt zich bezig met allerlei problemen. De juiste bevoegdheid vindt u beschreven onder het vredegerecht.

Hierna vindt u ook een brochure over de vrederechter afkomstig van de FOD Justitie